Tầm Quan Trọng Của Vitamin Trong Nuôi Tôm

Tầm Quan Trọng Của Vitamin Trong Nuôi Tôm

Tôm là loài động vật biến nhiệt, có sự thay đổi nhiệt độ rất lớn theo môi trường. Chính đặc điểm này làm cho tôm có một nhược điểm lớn là không có khả năng tổng hợp vitamin trong cơ thể. Hoặc nếu có thì khả năng tổng hợp rất thấp, tỷ lệ vitamin nhất định sẽ không đủ nhu cầu vitamin trong cơ thể của tôm. Do đó, việc cung cấp đầy đủ vitamin cho nhu cầu của tôm nuôi là rất cần thiết và quan trọng.

Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm

Vitamin trong nuôi tôm được chia làm 2 nhóm chính như sau:

Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm

Vậy thì nếu thiếu hụt Vitamin thì tôm sẽ có những tác hại nào?

Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm

Vai trò và tầm quan trọng của từng loại vitamin đối với tôm nuôi:

Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm

Bổ sung vitamin cho tôm bằng cách nào?

Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm
Tầm quan trọng của Vitamin trong nuôi tôm

Nguồn: https://tincay.com/